Blåskjellhistorie

Hele historien

Norgeskjell er Norges største produsent av blåskjell. Vi dyrker, pakker og selger ferske, konsumklare blåskjell til butikker og restaurantmarkedet, både i Norge og utlandet. Våre fabrikker for pakking av blåskjell ligger i Åfjord og Indre Fosen i Sør-Trøndelag, og vi har dyrkingsanlegg på Helgeland, i Namdalseid og i Åfjord.

I dag har bedriften ca. 30 ansatte, som produserer ca. 1500 tonn blåskjell til glede for alle blåskjellspisere.

Oppstarten av Åfjordskjell i 1983
Åfjord- Skjell As ble stiftet 12.06.1983 med 19 aksjonærer, senere utvidet til 21. Primus motor var daværende ordfører Einar Aune.

Anlegg ble satt ut i sjøen Heggbærvika i Mørrefjorden sommeren 1983. Her stilte aksjonærene på dugnad under ledelse av Jon Johnsen fra Bjugn, som var leder av Norges Skjelldyrkerlag. Andre som var aktive i oppstarten var Fiskerirettlederen i Fosen, Finn Lyngedal og tiltakskonsulent i Åfjord kommune Einar Frønes. Odd Arnevik var selskapets første styreformann.

SND (Innovasjon Norge) ble med på dette som ble et pilotprosjekt for dyrking av blåskjell.
Målsetting: Drive utprøving av lokaliteter for økt produksjon. Bli en råstoffleverandør særlig myntet på Åfjord-Mat AS som var i gang med planer om produksjonsbygg i Åfjord.

Snadder og Snaskum AS ble etablert i 1980
Trondheimsgutten Magne Hoem «oppdaget» blåskjell på kanotur i Trøndelag allerede i 1975 og i 1978 ble det til at han jobbet med et blåskjellprosjekt for Fosen Folkehøyskole. I 1980 ble bedriften Snadder og Snaskum etablert i Rissa.

Forretningsideen var å høste blåskjell fra Strømmen, for deretter å selge til fiskehandlere og restauranter i nærområdet.

Deler av salget foregikk direkte til blåskjellspisere på Torget i Trondheim. Magne dampet blåskjellene på en primus, og litt senere i en egendesignet, vedfyrt skjellovn, som fremdeles er i bruk ved spesielle anledninger.

De første 6 årene foregikk all drift utendørs. Det høstet, vasket, renset og pakket under åpen himmel, med enkle hjelpemidler.

Høsting foregikk i en liten trepram, og man fikk skjellene opp i båten ved hjelp av en egendesignet skjellgaffel, sveiset sammen av flere møkkagreip. Etterpå ble blåskjellene vasket og spylt i en sementblander. Deretter ble de senket ned i Trondheimsfjorden for å komme til hektene igjen, samt gå seg rene for eventuelle bakterier. Denne prosessen foregikk ved hjelp av en hjemmelaget taubane noen kilometer unna høstestedet. Etter et opphold i fjorden, ble skjellene tauet opp og pakket i isoporkasser i vegkanten.

Deretter ble kassene plassert på Snadderbilen, og transportert inn til Trondheim. Det første året, i 1980, ble det produsert 3 tonn blåskjell. Magne hadde assistanse av flere medhjelpere de første årene.

I 1986 sto pakkeanlegget på Kvithylla i Rissa klart og produksjonen kommer inn under tak.

I 1995 kom første hengekulturlokasjon for Snadder og Snaskum, kom i Gjøvika i Åfjord. Ikke uten motstand fra Åfjordskjell.

Ble i 2004 kåret til Norges beste blåskjell under Skjellkonferansen.

Åfjordskjell endret i 2010 navn til Norgeskjell på bakgrunn av satsing på det østeuropeiske markedet.

Produksjonen av MAP (Modifisert Atmosfærisk pakning) startet opp i 2011. En praktisk pakning, slik at blåskjell skulle kunne selges i dagligvaren fra kjøledisk og ikke bare fra ferskvaredisken.

Koteng Holding AS kjøpte Snadder og Snaskum AS 26. mars 2021. 

Blåskjellfest

© Fosenregionen

Personvernerklæring